Davet

Değerli Katılımcılar,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 13-15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan “İntegratif ve Anadolu Tıbbı” Kongresine sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

Anadolu toprakları tarihin en eski dönemlerinden beri büyük medeniyetlerin hüküm sürdüğü topraklardır. Asırlar öncesinden günümüze miras kalan ve bugün dünyada kabul gören Anadolu Tıbbı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için değerli bir kadim bilgi birikimidir. Binlerce yıllık kültür ve devlet geleneğine sahip medeniyetimiz; milli, dini ve kültürel yapısı nedeniyle hastaların şifasında koruyucu hekimliği ve geleneksel uygulamaları ön plana çıkarmıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak kanıta dayalı, etkin ve güvenilir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını geliştirmek; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını modern tıp sistemine entegre ederek klinik araştırma ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek en büyük hedefimizdir.

Bu çalışmaların yanında ulusal işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir.
Kongremizin ana teması gelenekten kaynak alarak, güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış uygulamaları, bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunmayı hedefleyen “integratif tıp” anlayışını yaygınlaştırmak olarak belirlenmiştir. Kongremizde GETAT uygulamaları eksenli olarak alanında önemli davetli konuşmacılar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödüller yer alacaktır.

Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Kongre Onursal Başkanı

Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI
SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yard.
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU
SBÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM Müd.
Kongre Başkanı

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİNPaylaş