Uluslararası İşbirlikleri

Kongremizde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın destekleri ile Sağlık bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar UAM koordinasyonunda Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Sağlık Akademisi faaliyetleri kapsamında Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan’da bulunan üniversitelerle iş birliği protokollerinin imzalanması hedeflenmektedir.

KIRGIZİSTAN

ÖZBEKİSTAN

AZERBAYCAN

Paylaş