Kurslar

Değerli Katılımcımız,

İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi ev sahipliğinde SBÜ Yüksek İhtisas EAH GETAT Merkezi tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde “GETAT Klinik Araştırmalarında Etik Yaklaşım Kursuisimli eğitim toplantımızı Bursa’da gerçekleştireceğiz. Kurs sonunda katılımcıların alacağı başarı belgeleri GETAT Klinik Araştırma Etik Kurullarında görev alan veya alacak üyeler için önem arz etmektedir. (Güncellenen son mevzuata göre Etik Kurulu üyesi olabilmek için bu belgenin Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir).

Başvuru sayısı 80 kişi ile sınırlıdır. Eğitimle ilgili hazırlıklara son şeklinin verilebilmesi için (dosya materyali, toplantı salonu hazırlıkları, v.b) eğitime kayıt yaptıracak olanların katılımlarını, 9 Mayıs 2022 saat 10:00 tarihine kadar SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekanlık tel : 0 224 294 40 00- 4070(dahili) ulaşmaları ve bursatip@sbu.edu.tr  adresine gönderecekleri e-posta aracılığı ile kesinleştirmeleri gerekmektedir.

(Önemli: Mailiniz ulaştığı zaman size ulaştığına ilişkin bir mail yollanacaktır, eğer 24 saat içinde size bilgilendirme maili ulaşmazsa sistemdeki herhangi bir hata olasılığına karşın ikinci bir mail atmanızı rica ediyoruz.)

Aşağıda belirtilen bazı konular eğitimin “Sağlık Bakanlığı Eğitim Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu”nda belirtildiği şekilde gerçekleşebilmesi açısından önem taşımaktadır.

 1. Ekte yer alan eğitim programının 3/4’üne katılım zorunludur. Bu nedenle oturumlar sırasında yoklama amacıyla imza alınacaktır.
 2. “Sağlık Bakanlığı Eğitim Değerlendirmesi Kılavuzu” gereği, eğitime devam durumu uygun olanlara ve sınavda başarılı bulunanlara “Başarı Belgesi”, eğitime devam durumu uygun olup sınavda başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

Bu Kursa Kimler Başvurabilir?

Kongre kaydı şartıyla ;

 • Tıp etiği veya tıbbi deontoloji alanında doktora yapmış veya tıpta uzmanlık eğitimi almış kişi.
 • Farmakoloji veya farmakognozi alanında doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini yapmış kişi.
 • Tercihen iyi klinik uygulamaları kurallarına göre düzenlenmiş uluslararası klinik araştırmalara araştırmacı olarak katılmış olan ve tercihen farklı uzmanlık dallarından seçilmiş uzman hekimler.
 • Tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimler.
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarının birinde veya birkaçında yetkin olan kişiler.
 • Biyoistatistik alanında veya halk sağlığı alanında doktora yapmış veya uzmanlığını almış kişiler.
 • Hukuk fakültesi mezunu kişiler
 •  

 ÖNEMLİ NOT:

 •  Eğitim salonu
 • Bakanlık tarafından kabul edilmiş katılımcı listesi ,
 • Eğitim Saatleri 

12 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecektir. Bilgi için  0 224 294 40 00- 4070(dahili)

Paylaş