Kongre Hakkında

Tarih boyunca çok sayıda kültüre eve sahipliği yapana Anadolu birçok bilim doğuşuna da tanıklık etmiştir. Bunlardan en önemlisi Anadolu da günümüzden 10000 yıl öncesine dayanan Anadolu tıbbı Osmanlı dönemine kadar gelişmesini sürdürdü. İstanköyle Hipokrates (MÖ 460-370), Bergamalı Galen (131-200), Bursalı Asklepiades (MS 1.yy), Efesli Rufus (MS 1. Yy), anavarzalı dioskorides (ms 1.yy), Efesli Soranus (MS. 2.yy), Kayserili Artaus (MS 4.yy), Hacı Paşa, Mahmud Şirvani (1375-1450), Şerafed-din Sabuncuoğlu (1385-1465), Şemseddin-i İtaki, Akşemseddin, Molla Gürani, Mustafa Behçet Efendi (1774-1834) gibi çok sayıda tıp adamı da Anadolu’da yaşamış ve tıbbın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yalnızca sağlık alanındaki hekimlere bakıldığında bile Anadolu’nun tıp tarihi açısından ne kadar önemli olduğu görülebilir.

Bursa’da sağlık hizmetlerinin tarihsel süreci dünya sağlık tarihi ile paralellik gösterir. Antik Çağ Bursa’sında izini sürebildiğimiz, maddi kalıntılarını bulabildiğimizi tıp geleneği Anadolu’nun tıp geleneğinden farklı değildir. Yunan-Roma tıp uygulamalarına dair izleri Bursa ve çevresinde arkeolojik olarak görmek mümkündür. Türklerin Anadoluya gelişi ile İslam tıbbının bilgi ve gelenekleri de Bursa’da vücut bulmuştur. Örneğin Eski Roma’nın hamam geleneği Türklerin katkı ve yapıları ile Bursa’da günümüze kadar gelen kaplıca kültürünün temelleri oluşturmuştur. Türk sağlık tarihi ve tıp eğitimi açısından Bursa ayrı bir önem taşır. Osmanlı’nın ilk tıp fakültesi ve Bursa Tıp Fakültesi’nin prototipi kabul edilebilecek olan Yıldırım Darüşşifası 12 Mayıs 1400 tarihinde, Yıldırım Külliyesi içinde hizmete girmiştir. Yıldırım Darüşşifası Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı’nın Anadolu’da yaptırdığı ile tıp eğitimi veren sağlık kuruluşudur.

Sağlık temalı olarak kurulan ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri üniversitesinin eğitim verdiği Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okuludur. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi; Anadolu tıbbının doğduğu topraklarda, unutulmaya yüz tutan geleneksel metodlarla, modern metodların harmanladığı, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği integratif tıp prensipleri ile çalışmak üzere kurulmuştur.

13-15 Mayıs 2022 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kongremizde; integratif tıp yaklaşımı ile GETAT uygulamaları eksenli olarak alanından önemli davetli konuşmacılar, bildiriler, atölye çalışmaları ve ödüller yer alacaktır. Hedefimiz, integratif bakış açısıyla GETAT uygulamalarının, modern sağlık hizmetinin tamamlayıcısı ve destekleyici olduğunun, sağlık bilinci ve kültüründe bu uygulamaların önemli bir yeri olduğunun, inanç ve aidiyet barındırması yönüyle insancıl olduğunun gösterilmesidir. Düzenlenen atölye çalışmalarında konunun uzmanları tarafından verilen eğitim ile katılımcıların mevcut bilgilerini tazelemesi hedeflenmektedir.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Anadolu Selçuklu’ya ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış, tarihi ve mimari dokusuyla büyüleyen, yeşili ve doğal güzellikleriyle de ziyaret edenleri hayran bırakan Bursa’da gerçektirilecek olan İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresine katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Paylaş