Çalıştaylar

GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE FONKSİYONEL TIP UYGULAMALARI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI STANDARTLARI ÇALIŞTAYI

Tarih: 13 Mayıs Cuma / 09:30-12:00

Oturum Başkanı: Gülsen Topaktaş, Mürsel Sali

 • Sertifikalı Eğitim Program Müfredatları
 • Sertifikalı Eğitim Yürütme, Usul Ve Esasları
 • Sertifika Yenileme Ölçütleri
 • Sertifikalı Eğitim Eğiticileri ve Nitelikleri

Paydaşlar:

 • Sağlık Bakanlığı SHGM Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi GETAT UAM
 • SBÜ YİEAH Bursa GETAT Uygulama ve Eğitim Merkezi
 • GETAT Merkezleri Sorumlu Hekimleri
 • Akademisyenler

ÜLKEMİZDE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEN HAMMADDE VEYA ARA ÜRÜN İŞLEYİŞ MODELLERİ ÇALIŞTAYI

Tarih: 14 Mayıs Cumartesi / 09:00-12:15

Oturum başkanı:   Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya,TAGEM Genel Md. Yard. Doç. Dr. İlhan Aydın,  Doç. Dr. Ayşe Gül Sarıkaya

 • Hammaddeden üretime doğru planlama ve yol haritası belirlenmesinin stratejik önemi
 • Tıbbi aromatik bitkilerin doğru türlerinin doğru alanlarda kültürel yetiştiriciliği ve bunların sağlıkta kullanım amaçlarına uygun endüstrinin ihtiyacına yönelik üretim hazırlık aşamaları
 • Anadolu tıbbı ve integratif tıp perspektifi ile tedavide kullanılabilecek bitkisel ürünlerin ve ilaçların bilinirliği ve ulaşılabilirliği, öncelikler
 • Bitkisel ürün hammaddeleri ve bitkisel ekstraktiflerde sektörün dışa bağımlılık boyutu

Paydaşlar :

 • Tarım Bakanlığı TAGEM Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Bakanlığı TİTCK Bitkisel Ürün ve Destekler Daire Başkanlığı
 • Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Eğitim ve Yayın Dairesi
 • Orman Genel Müdürlüğü, Ekosistem Daire Başkanlığı
 • Bursa Teknik Üni. Orman Fak., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
 • Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
 • Bursa Tarım İl Müdürlüğü
 • GETAT Merkezleri Fitoterapi hekimleri
 • Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
 • Uludağ Ü. Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
 • Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü -TAGEM
 • BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)-TAGEM
 • Tıbbı ve Aromatik Bitkiler alanında Araştırmacılar ve Akademisyenler
 • Gıda Takviyesi Ve Bitkisel Ürün Üreten Yerli Firma Yetkilileri:
Paylaş